Rejestracja na warsztaty

Rejestracja na konferencję

  Nasz XXI wiek to czas rewolucji technologicznej, która w niebywałym tempie zmienia również życie społeczne. Prognozy mówią, że aż 65 procent uczniów dzisiejszych szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Jak zatem przygotować ich do budowana karier zawodowych i funkcjonowania w pracowniczych rolach? Na co postawić w edukacji, aby niosła uczącym się pożytek zamiast rozczarowań?

Właśnie na te pytania ma odpowiedzieć Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół i CKP-ów „Integralność edukacji ogólnej i zawodowej – nowe wyzwania XXI wieku”, na którą zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół, a także centrów kształcenia praktycznego i innych placówek oświatowych. Spotykamy się 20 i 21 kwietnia 2018 r. w Łodzi, rozpoczęcie konferencji o godz. 11.00.

Podczas paneli dyskusyjnych i zajęć warsztatowych będziemy rozmawiali o metodach i technikach edukacyjnych budujących motywację do uczenia się, o roli i znaczeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego, o kształtowaniu umiejętności kodowania i programowania, o wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji, o edukacji przedzawodowej, o nowatorskim podejściu do kształcenia społeczeństwa informacyjnego STEM, które według amerykańskich uczonych gwarantuje uczniom uzyskanie pracy w przyszłości. Będzie więc okazja do podzielenia się przemyśleniami, doświadczeniami, wątpliwościami, obawami. Nade wszystko jednak będzie niepowtarzalna szansa spotkania się w jednym czasie i miejscu, „na żywo”, z czterema niezwykłymi osobowościami, które zgodziły się wystąpić w roli naszych wykładowców.

Zawsze entuzjastycznie odbierany przez każde audytorium prof. Stanisław Dylak, ekspert w zakresie dydaktyki ogólnej i pedagogiki medialnej, który jak nikt inny potrafi zainteresować, zainspirować, a także… rozbawić, postawi w swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Inteligencja ręki” kilka frapujących pytań. Czy jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń homo sapiens? Czy sztuczna inteligencja jest dla nas zbawieniem, czy zagrożeniem? Czy staniemy się niewolnikami technologii, czy zdołamy nad nią zapanować? Czy programowanie jest teraz równie ważne dla człowieka, jak czytanie, pisanie i rachowanie? Czy ręka aktywizuje mózg? Odpowiedzi mogą być zaskakujące…

Jak sobie z wyzwaniami i zagrożeniami nowych czasów poradzić? Czego i jak uczyć się dzisiaj, aby w przyszłości umieć to, co niezbędne, czyli być zdatnym? Na pewno czegoś zupełnie innego… Bez starych podziałów na przedmioty, kierunki i specjalizacje, ponieważ nowa integralna technologia „holuje” ku integralności cały świat. Odnaleźć się w nim zdoła niebawem już tylko integralny człowiek. Nie zaprogramowany przez edukację, lecz samodzielnie programujący i zdolny dzięki temu zapanować nad technologią. Nawet taką, która operuje w sferze rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, samouczenia się maszyn, sztucznej inteligencji… Czy i kiedy sztuka programowania będzie zatem sztuką przetrwania? Wszystko wskazuje na to, że odpowiedź na to pytanie zna Dominik Goss, młody łodzianin, który miał okazję prezentować swoje informatyczne wizje w Dolinie Krzemowej, a nam przedstawi wystąpienie zatytułowane „Edukacja dla przyszłości – zdatności człowieka”

Prof. Bogusław Śliwerski, znany nie tylko jako autorytet naukowy w dziedzinie pedagogiki - przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ale również jako edukacyjny bloger, który nie boi się trudnych i kontrowersyjnych tematów, podejmie temat integralności edukacji ogólnej i zawodowej. Wychodząc od stwierdzenia, ze etymologiczny sens pojęcia edukacja nie zawiera podziału na kształcenie ogólne i zawodowe, gdyż łacińskie „educatio” to wychowanie, czyli proces z założenia integralny, scharakteryzuje dwie główne funkcje aktywności edukacyjnej: socjalizacyjną i wyzwalającą. Pierwsza polega na uspołecznianiu jednostki ludzkiej, czynieniu jej zdolną do kontrolowania i sublimowania emocjonalności w społecznie akceptowany sposób, druga zaś sprowadza się do wykraczania poza status quo, aby mieć możność zwrócenie się ku nowym jakościowo praktykom i formom życia społecznego oraz indywidualnego. Edukacja jest więc z jednej strony czynnikiem kształtowania tożsamości człowieka, z drugiej zaś nieodzownym warunkiem twórczym jego naturalnego rozwoju.

Dr Witold Morawski, dyrektor Festo Didactic w Polsce, w swojej prezentacji pt. ”Rewolucja przemysłowa czwartej generacji stała się faktem” przedstawi obraz fabryki przyszłości, a także zaprezentuje jej istniejącą już szkoleniową wersję - jedyną na świecie CP Factory.

Natomiast sędzia Anna Maria Wesołowska, niewątpliwie najpopularniejsza, najszerzej rozpoznawalna przedstawicielka polskiej palestry, podejmie temat nowego wymiaru bezpieczeństwa w szkole. Albowiem nowe wyzwania to również nowe zagrożenia.

Organizatorem spotkania jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konferencja odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264. Noclegi zarezerwowaliśmy dla Państwa w Hotelu Ibis Łódź Centrum przy al. Piłsudskiego 11.

Koszt udziału w konferencji wynosi 450 pln (obejmuje nocleg, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji i materiały konferencyjne). Dla osób nie korzystających z noclegu – 350 pln.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego, tel. 660 06 19 22.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto zarejestrować się już dziś.

Rejestracja na warsztaty

Rejestracja na konferencję HARMONOGRAM KONFERENCJI

Liczba miejsc ograniczona!


Jeśli masz pytania, napisz lub zadzwoń.


Na wszystkie Twoje pytania związane z konferencją odpowiedzą pracownicy ŁCDNiKP

660 06 19 22