O integralności edukacji ogólnej i zawodowej…
oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed edukacją XXI wieku rozmawialiśmy z dyrektorami szkół i centrów kształcenia praktycznego, którzy przyjechali do Łodzi na naszą ogólnopolską konferencję.

„W rozważaniach o współczesnej i przyszłościowej edukacji – stwierdził otwierając ją dyr. Janusz Moos – należy odrzucić, a przynajmniej zminimalizować dychotomię: edukacja ogólna – edukacja zawodowa. Zniekształca ona bowiem obraz rzeczywistości, niesłusznie pomniejszając znaczenie edukacji ogólnej w uczeniu się ról pracowniczych, a także ignorując oczywisty fakt, że każda osoba ucząca się powinna być przygotowywana – już od przedszkola – do przyszłego pełnienia ról pracowniczych, w ramach preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej, edukacji przedzawodowej i doradztwa zawodowego.”

Natomiast podsumowując konferencję „Integralność edukacji ogólnej i zawodowej – nowe wyzwania XXI wieku” dyr. Janusz Moos podkreślił, że była ona pierwszym ogólnopolskim spotkaniem dyrektorów i nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, szkół zawodowych i szkół podstawowych. W toku obrad udało się pokazać różne wymiary integralności edukacji ogólnej i zawodowej, a także przedstawić w kontekście tejże integralności rolę tutorską nauczyciela w procesie edukacyjnym ukierunkowanym na wytwarzanie wiedzy przez uczniów.

Spotkanie było zatem bardzo merytoryczne. Mamy nadzieję, że spełniło oczekiwania wszystkich uczestników i gości!

Ogromne podziękowania składamy naszym niezawodnym partnerom - firmom: Microsoft Polska ,Microsoft dla Edukacji, Festo Didactic, Merazet S.A., Inwedo, Agraf, Revas, WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, STERCONTROL, Lucas Nulle, Mechatronik oraz niezastąpionej szkole - Zespołowi Szkół Gastronomicznych w Łodzi - Gastronomik Łódź. Serdeczne dziękujemy również Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.

Honorowy patronat nad zorganizowaną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Ogólnopolską Konferencją Dyrektorów Szkół i Centrów Kształcenia Praktycznego „Integralność edukacji ogólnej i zawodowej – nowe wyzwania XXI wieku” objęli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Patronat medialny nad konferencją był sprawowany przez TVP3 Łódź , Telewizję TOYA, Radio Łódź i „Gazetę Wyborczą”.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Jeśli masz pytania, napisz lub zadzwoń.


Na wszystkie Twoje pytania związane z konferencją odpowiedzą pracownicy ŁCDNiKP

660 06 19 22